torsdag 8 januari 2015

Unghästar i gallringsskog

Hästarna på bilderna nedan är de nordsvenska brukshästarna Dolla och fuxen är Dexter. De har i dagarna jobbat som parhästar. Dexter är redan skolad i detta men för Dolla är det alldeles nytt. Det tog någon timme innan hon fann sig helt i rollen och på bilderna längst ner är hon i princip färdig som parhäst i skogen. Hon var lite osäker i början och låg på lite mer än Dexter. Efter lite provande av olika metoder att få henne att -bokstavligen- dra jämt med honom, fick Dolla ha stångbett och Dexter fortsätta ha ett tredelat bett. Det tar lite tid att se och prova ut vad som behövs.
Dolla är efter Zoldat 1995 och Datzy, och Dexter efter Smedsmo Lindar 1978 och Doyjan. Dolla är runt 160 cm i mankhöjd och bredvid Dexter passar hon fint för hans mankhöjd är 162 cm. Parhästar bör vara jämnstora, och stora är de här två hästarna.
Vagnen på bilderna är en åttahjuling från Ingmars mekaniska verkstad, utprovad och tillverkad i trakten.
Även om terrängen ser oländig ut så är det skonsamt mot både hästar och skog att ha en rullande vagn bakom hästarna. Med riktiga grejer går jobbet lätt!

Dolla och Dexter som parhästar.

Framme vid avlägget.

Åttahjulingens främre boogie har en spännande vinkel.
Bästa sättet att köra en tom vagn är att gå bakom ekipaget.
Långa tömmar, ca. 14 meter räcker gott.

Rast vila vid lastning är lika med matpaus.

Hösäcken hägrar.

Denna skogen var innan gallringen mycket tät.
Resterna efter gallring och röjningen bildar en skonsam
matta för hästarna att gå på.

Träd, stenar och stubbar samt en mycket ojämn väg ställer krav på hästarna.
Kusken på bilden är L-Å Johansson. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar