lördag 8 december 2012

Mitt emellan filminspelningar, seminarier och kurser...

ska pojkarna rastas och virket ut ur skogen. Uppdraget är att timret ska vidare för transport till den som köpt det. Och på Billeberg händer det grejer när nu denna gudagåva kommit och det med besked: Vinter, med tjäle och snö, som i sin tur ger fint underlag för hästar när de ska dra ut t ex modell Grov massaved. Kolla in bilderna!
Nordsvenskarna Damm och Lukas drog domänkälke och sax i laga ordning. Det ser ut som det skulle vara omöjligt att rubba dessa stockarna, av denna storlek, att hästar, kuskar och redskap inte klarar vikten från stockarna.
Men de gör de! Med mycket trix och knep från kuskarnas sida drar de ut sanslöst stora stockar ur skogen.
De här rutinerade Nordsvenska pojkarna är en fröjd att jobba med.
Lars-åke och praktikanten skötte sig också bra idag ;-)

Damm trycker på lasset...Denna massavedstock är en del av en gran som det
lär ha gått åt en motorsågstank bensin bara att kvista!


Lukas kollar in stocken han och praktikanten drog upp på kälken.
Dessa övningar finns att lära sig på påbyggnaskurserna i skogskörning,
som kommer  till vårvintern på Ryasjö.