tisdag 30 september 2014

Fölmönstringen i Svenljunga

I helgen som gick visades elva nordsvenska föl, några russ och ett ardennerföl på fölmönstringen som hölls i Svenljunga. Mönstringsförättare var Morgan Johnsson.
Fullständiga resultat finns på Nordsvenskar.se
Lilla Duffy, efter Zoldat 1995 och Docka,  från Ryasjöhästgård visades och fick sina 39 poäng fördelade på 9-8-7-8-7. Om man fick bedöma nackarna på hästarna så hade Duffy fått en tia på
sin :-).
Fina poäng fick hon och ett bra ämne att jobba vidare med.
Det visades många fina hästar under dagen och andra dragdjur med för den delen.


Duffy. e Zoldat 1995 u.Docka


Askar 

Twist. e Zoldat 1995 u.Tea

Lars Backman med stutar. Komplement till hästar förr i tiden, kanske
i nutiden också om man inte har för bråttom.

Stutar i körning.


Fin dag med många fina hästar att titta på.

fredag 19 september 2014

Nu är det höst och kurstider.

På Ryasjö hästgård är det i helgen kurs för instruktörer från Stora skuggans 4H gård i Stockholm. De ska förkovra sig mer i körning med hästar, då det är en av de aktiviteter de gör på 4H gården.

Under liknande former genomförs under hösten en påbyggnadskurs i körning med häst. Datumet för denna är 11-12 oktober. Från kl.10 till 16 båda dagarna.

Grunderna för körning kommer att repeteras. Selens, huvudlagets och bettets tillpassning, gås igenom och körning med olika typer av redskap och vagnar visas och praktiseras av kursdeltagarna. För den lite mer drivne visas även olika typer av tömfattningar som är användbara i varierande situationer av körning med häst.

En grundkurs i körning finns att anmäla sig till den 15-16 november. Hästkörning från grunden, kort och gott. En mycket inspirerande kurs för den som vill lära sig grunderna i körning. Hästhantering, selning, redskap och tömkörning är några punkter som tas upp under dessa två dagar. Kursen börjar kl.10 och håller på till 16 båda dagarna. 

Kontakta Ryasjö hästgård för mer information. Kontaktuppgifter uppe till höger på denna sida. 

söndag 7 september 2014

Långväga gäster

I Lycksele kommun i Västerbotten pågår ett projekt där kommunen samarbetar med föreningen Hästveckan. Syftet med detta EU-projekt är att utveckla användningen av hästen som ett miljövänligt alternativ i skötsel av till exempel grönytor och tätortsnära skogsbruk. Som ett led i utbildningen var ett sällskap från föreningen sista helgen i augusti på Ryasjö hästgård. Deras främsta syfte med den långa resan var att träna parkörning med olika redskap. Under vistelsen fick man öva på bland annat att köra med åttahjulig timmervagn, griplastarvagn, parsvängel med timmersax och slåttermaskin. 


Linda Burman kör Damm och Dexter

Här gäller det att passera en slänt utan att stocken rullar i sidled


Siv Lundgren i samspråk med L-Å Johansson