måndag 21 november 2011

Kuskutbildningen tillbaka på Strömsholm.

Fast det är i Ryasjö det utannonseras. På onsdag är det dags att bekräfta denna nyhet inför massmedia. Som synes nedan är programmet för dagen gediget. Det har lagts ner mycket energi för att få fram denna utbildning igen då den varit borta några år. Nya tider och behov gör att det finns möjlighet att försörja sig av arbete med häst på entrepenad. Detta behov har nu hörsammats av myndigheter så nu finns snart en utbildning av körkaraktär med häst i entrepenad som en av de KY-utbildningar man kan söka till på Strömsholm.
Detta klargörs i detalj på Ryasjö hästgård nu på onsdag. Mer om detta senare. Sponsorerna för evenmanget syns längst ner på inbjudan:
Svenska Ardennerföreningen, Föreningen Nordsvenska hästen, Skogshästen, Svenska Fjordhästföreningen, Svenska Russavelsföreningen och JUF.