fredag 2 december 2011

I väntan på snön...

kan man skriva lite om responsen på offentliggörandet av den nya kuskutbildningen på Strömsholm. Det var lite pådrag under förra onsdagen på Ryasjöhästgård med det fulla programmet  som stod till buds. Journalister var där för att förmedla nyheterna genom lokala morgontidningar. Ett reportage fanns att läsa i förra lördagens tidning om det hela. Det är en ganska stor händelse att en kuskutbildning nu kommer igång igen och det kommer att finnas skäl att återkomma till ämnet senare.
Under tiden kuskutbildningens planer finslipas är det vardagligt arbete som står på tapeten. På Billebergs ägor är det snart färdigt med förstagallringen. Det betyder minimala stickvägar där hästar och griplastarvagn nätt och jämt får plats, men det räcker med fem centimeter till godo för att det ska gå att ta sig fram med ekipaget. Hästarna som dragit mest på sistone är Walle och Damm, men även hingsten Dacke har fått vara med och dra åttahjulingen i arbetet att samla ihop gallringsvirket.
Det blir fort mörkt i dessa tider. Arbetsdagen tar inte slut för det. Hästar finns alltid att köra in och det går att göra på en upplyst gårdsplan. Just nu är det ett par Nordsvenska ettåringar som håller på att köras in. Mitt i denna vardagen blev Lars-åke i onsdags intervjuoffer för ett examens arbetande elev från Strömma lantbruksskola. Det är mycket som händer på hästgården nu...innan snön kommer. För sen blir det åka av;-)

Borås Tidning om offentliggörandet av kuskutbildningen.

Helt ordinär last i gallringsskogen. Walle och Damm drar.

En massa massaved. 

Frågor och svar om hästhållning.  Ett examensarbete får
draghjälp av Lars-åke.