lördag 25 april 2020

Kurs i vårbruk med häst

23-24 maj är det tänkt att hållas en vårbrukskurs med häst på Ryasjö hästgård.
Harvning, sådd och körning med potatis
åder står på programmet. Hästarna som används är Nordsvenska brukshästar.
De kommer att köras i enbett, i par och trespann, kanske också i fyrspann.
I dessa tider med pandemi och risk att smittas med virus, så hålls hela kursen utomhus där det är lätt att hålla de rekommenderade riskavståndet. Det blir ganska naturligt då hästekipagen ändå hålls isär för säkerhetens skull.
Kursen är mellan kl.10 och 16 båda dagarna.
Kontakuppgifter till höger om detta inlägg för anmälan och information. Bilder från tidigare kurs.
tisdag 28 januari 2020

Skogskörningskurs 29 februari-1 mars

En kurs i körning med häst i skogen och förflyttning av virke med nordsvenska hästar, med redskap och utrustning för denna verksamhet. 
Detta visas och tränas på ett säkert och ändamålsenligt sätt under två dagar, 29/2 och 1 mars. Från klockan 10 till 16 båda dagarna.  Bilderna nedan är från en lika snöfattig vinter. 
För info och anmälan ring 0325-623044 eller 0739-309798.


lördag 13 april 2019

Kurs i vårbruk med häst

Den 11 och 12 maj är det dags för vårbruk på Ryasjö hästgård.
Harvning, sådd och ringvältning med maskiner och redskap dragna av häst för det småskaliga jordbruket, - det är kortfattat vad kursen går ut på. Hästarna som används är Nordsvenska brukshästar.
Kursen pågår från 10 till 16 båda dagarna och kostar 1500:-kr.
För mer info. och anmälan ring 0325-623044 eller 0739-309798.
Bilderna är från förra årets kurs.

torsdag 14 februari 2019

Vårvinter och avverkning...

passar som bäst när marken är hård av tjäle och ett litet snö och istäcke gör friktion mellan stock och mark minimal.
Rykande färska bilder från denna sejour. Daniel från Varberg är det som kuskar med Walle.


onsdag 6 februari 2019

Skogskörningskurs 2-3 mars

Nu är det vinter och föra att ta ut virke ur skogen med häst och passande redskap för ändamålet.

2-3 mars. Kursen startar kl.10 och slutar kl.16 båda dagarna.

Anmälan och information på telefonnr. 0325-623044

Bilderna är från tidigare kurs samt arbete med redskap liknande de som praktiseras på kursen.