fredag 13 mars 2015

Här är äntligen bilder från skogskörningskursen för snart tre veckor sedan. Ett Vasalopp kom emellan men här är de i alla fall. Det blev virkesförflyttning med hästar och redskap anpassade för detta arbete. Givetvis blev det inslag med tömfattning, selning, säkerhet osv. Nu fanns det inte snö nog och några övergrova stockar att lasta på domänkälkar så det blev lite vagnskörning med en åttahjuling och en gammal SJM 63. Lastningen skedde från en lastbänk. Ni som var med på kursen får kopiera bilderna. 

Anspänning med baljor och linor.

Det ska börjas i tid!

Zoldaten tar rast, som kuskarna.

Undervisning i tömfattning.

Pararbete...


Avlägget. Dexter med lunningsbåge i förgrunden.

Lukas i arbete.


Bakselens tillpassning.

Lastning till åttahjuling från en lastbänk.

Parkörning med Dolla och Dexter. 

På väg hem.

Imponerande hög med massaved.