fredag 19 september 2014

Nu är det höst och kurstider.

På Ryasjö hästgård är det i helgen kurs för instruktörer från Stora skuggans 4H gård i Stockholm. De ska förkovra sig mer i körning med hästar, då det är en av de aktiviteter de gör på 4H gården.

Under liknande former genomförs under hösten en påbyggnadskurs i körning med häst. Datumet för denna är 11-12 oktober. Från kl.10 till 16 båda dagarna.

Grunderna för körning kommer att repeteras. Selens, huvudlagets och bettets tillpassning, gås igenom och körning med olika typer av redskap och vagnar visas och praktiseras av kursdeltagarna. För den lite mer drivne visas även olika typer av tömfattningar som är användbara i varierande situationer av körning med häst.

En grundkurs i körning finns att anmäla sig till den 15-16 november. Hästkörning från grunden, kort och gott. En mycket inspirerande kurs för den som vill lära sig grunderna i körning. Hästhantering, selning, redskap och tömkörning är några punkter som tas upp under dessa två dagar. Kursen börjar kl.10 och håller på till 16 båda dagarna. 

Kontakta Ryasjö hästgård för mer information. Kontaktuppgifter uppe till höger på denna sida. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar